Vyššia forma1. Vybavenie reštaurácie


Typickým zariadením sú guľaté stoly, štýlové stoličky mäkkým sedadlom. Stoly sú nazývané podľa jedál, ktoré sa budú pri tom stole podávať. Napríklad: rybí, hovädzí stôl a pod. Bohatá je i výzdoba, svietniky, lampióny, čínske obrazy, ozdobné stojany, rezbárske práce, vázy. Čajovňa je zariadená ťažkým zdobeným mahagónovým nábytkom. Celé vybavenie sa musí chrániť a pravidelne ošetrovať. Musí sa dbať na to, aby sa pri zariaďovaní dodržal celkový vzhľad celej reštaurácie.

2. Prestieranie a stolový inventár


Na stoly prestierame biele obrusy, ktoré sú vhodne doplnené? čínskymi vzormi. Do stredu stola sa kladie malý okrúhly otáčavý stôl, na ktorom je upravená váza s čerstvými kvetmi, pochutiny,? korenie, sójová omáčka. Základné prestretie tvorí: dezertný? tanierik s pláteným obrúskom, po ľavej strane veľká vidlička a po pravej veľký nôž a pár tyčiniek. Nad tanierik k špičke noža sa kladie malý maslový tanierik s porcelánovou lyžičkou na polievku.
Na pracovnom stole obsluhujúceho nesmie chýbať ocot a prípadne ďalšie korenie. Obsluhujúci má k dispozícii vozíky na rozvoz? jedál, servírovacie vozíky, medené kotlíky na polievku, pracovné? stoly na uloženie bielizne a stolového inventára.

3. Barový pult


Súčasťou barov, vinární a kaviarní je barový pult, ktorý prevažne predstavuje dominantu strediska.
Slúži k týmto účelom: - skladovanie sortimentu nápojov.
 • uloženie potrebného inventára.
 • expedícia nápojov pre obsluhujúcich.
 • podávanie nápojov hosťom priamo pri pulte.
 • k vystaveniu predávaného sortimentu.
 • ako náhradné posedenie hosťa pri dočasnom obsadení stola / pred uvedením k stolu /.
Práca barmana je zladená s celkovým priebehom prevádzky a pracovným kolektívom strediska, k tomu sú prispôsobené otváracie hodiny. Pracovné oblečenie barmana je z pravidla odlišné od ostatných obsluhujúcich.

4. Pracovná náplň - Čašník barman


 • je podriadený vedúcemu strediska.
 • je zoznámený so sortimentom podávaných jedál a nápojov.
 • dodržuje stanovenú technológiu a príp. mieš. nápojov podľa? nápojového lístka.
 • je zodpovedný za riadne vybavenie a estetické usporiadanie? barového pultu, za vystavené nápoje s prihliadnutím na propagáciu domácich výrobkov.
 • zodpovedá za správne miery, uloženie nápojov, za dodržanie cien, ktoré sú uvedené na nápojovom lístku.
 • expeduje objednané nápoje pre stredisko a po prevedení objednávky, zabezpečuje obsluhu hostí pri barovom pulte.
 • podľa potreby prevádza dennú objednávku tovaru a ručí za jeho uskladnenie.
 • vedie predpísanú evidenciu o stave zásob a spotrebe.
 • prevádza vyúčtovanie s hosťom a odvádza tržbu podľa platných smerníc závodu.
 • po skončení prevádzky, dozerá za správné uloženie inventára a? zásob.
Celá práca barmana je sledovaná hosťom, a preto kladie veľký? dôraz na estetiku, hygienu, efekt a zručnosť pri všetkých prac, úkonoch, ako aj na náročnejší spoločenský prístup k hosťovi.

5. Príprava pracoviska


Základy prípravy sú :
 • úprava a usporiadanie pracoviska.
 • prevzatie a uloženie sortimentu baru s rozdielom na chladené a nechladené nápoje.
 • založenie, doplnenie a preleštenie potrebného skla a i. inventára podľa dennej potreby.
 • usporiadanie všetkých barových pomôcok.
 • zabezpečenie dostatočného množstva hygienického baru.
 • založenie nápojového lístka, prestretie slamiek a popolníka na pult.
 • kontrola prac. pred prevádzkou /chladiaceho pultu a výrobníka ľadu/
.

6. Pracovný postup


Servis na barovom pulte sa prevádza priamo na jej servírovacej ploche takto :
 • pod poháre vždy kladieme servítku, k nápojom s ovocím lyžičku s podšálkou.
 • pri servise jedla sa používa vhodné prestretie /obrus/, dokladajú sa príbory s pláteným obrúskom.

Pri obsluhe hostí pri barovom pulte je k dispozícii doplňujúci sortiment:
 • slané mandle, syrové pečivo, krekry a pod.
 • tabakové výrobky.
 • čokolády a menšie dezerty.

Okrem priestoru slúžiaceho k obsluhe hostí pri barovom pulte je na ňom taktiež vyhradený priestor pre bežné a nerušené vydávanie nápojov pre ostatných obsluhujúcich.

Pracovisko baru sa dopĺňa ďalším čašníkom / pomocný barman / v týchto prípadoch:
 • potreba zabezpečiť náročnú a zvýšenú prevádzku.
 • špecifická organizácia a delba práce v stredisku,využívaná na prevádzkové a priestorové podmienky baru.
 • rozšírenie pracoviska